SA stralen & primer

Machinaal SA-stralen volgens de ISO-norm 8501-1

Stralen is een snelle en efficiënte manier om materiaal te reinigen. Door met grote kracht straalmiddel op het materiaal te blazen worden vervuilingen op het oppervlakte verwijderd. Vooral bij het reinigen van constructiestaal wordt dit op grote schaal door ons gebruikt om roest, walshuid, oude verflagen of andere bedekkingen te verwijderen. Wanneer de druk lager wordt gezet en er slechts lichtjes over het materiaal wordt gegaan, spreekt men van aanstralen. Dit correspondeert met de SA-kwaliteitsnorm SA1, zoals hieronder staat weergegeven. Dit wordt vooral veel gebruikt om (thermisch) verzinkt materiaal te reinigen. Dit houdt in dat de zinklaag van zinkzouten en andere verontreiniging wordt ontdaan. Bovendien wordt het opgeruwd, waardoor de aanhechting van poeder en lak verbetert.


Type straalnormen volgens de SA-kwaliteitsnormen (SA 2,5 is de standaard):

  • SA 1 = Licht stralen; bijna alle losse walshuid, roest en andere bedekkingen zijn verwijderd (aanstralen of wapperen)
  • SA 2 = vrijwel alle walshuid, roest en andere bedekkingen zijn verwijderd. Materiaal heeft nu een grijsachtige kleur
  • SA 2,5 = zeer zorgvuldig stralen; alles is verwijderd en is nog slechts als lichte schaduw of verkleuring te zien
  • SA 3 = zilverblank stralen; echt alles is nu verwijderd, ook stof. Materiaal heeft nu gelijkmatige metaalkleur.

Ruwheid
Het stralen van staal veroorzaakt een bepaalde ruwheid van het oppervlak. Deze ruwheid is in het algemeen belangrijk voor het hechtingsgedrag van het aan te brengen coatingsysteem. Voor het specificeren van de ruwheid, worden verschillende waarden gebruikt:

  • Ra = gemiddelde afstand tot aan de denkbeeldige centrumlijn die getrokken kan worden tussen toppen en dalen. Ra is gelijk aan C.L.A. (Center Line Average ISO 3274)
  • Rz = gemiddelde hoogte van top tot dal (straalprofiel)
  • Rt = maximale hoogte van top tot dal
  • Straalprofiel (Rz) is gemiddeld 5 maal Ra (Ra 10-12 µm = Rz 50-60 µm)