Keuring en testen

Lloyd’s, TüV, Veritas, ISO materiaalinspecties


MEKA Steel en haar leveranciers (producenten) bieden diverse keuringen, materiaaltesten en inspecties voor de klant. Hierdoor worden inspectiebureaus, zoals Lloyd’s, TüV, Veritas of een ander inspectiebureau naar keuze ingezet. Deze proeven kunnen zowel destructief als non-destructief zijn.

Destructieve keuringen en materiaaltesten

Bij destructieve keuringen worden proefstaven uit het materiaal gehaald welke getest worden. Bij een destructieve test is er altijd enig materiaalverlies, waardoor het materiaal niet meer bruikbaar is als constructief element. De meest voorkomende inspectie is een aanvullende 3.2 keur. Deze test vindt plaats onder toezicht van een inspectiebureau. Natuurlijk doen we ook andere destructieve controles om materialen te toetsen op eigenschappen zoals trekvastheid, rek of hardheid. Type keuringen:

 • Trekproef
 • Kerfslagproef
 • Buigproef
 • Hardheismeting
 • Spectraalanalyse
Non-destructieve keuringen en materiaaltesten

Non-destructieve controles worden uitgevoerd om fouten in materiaaloppervlakte of materiaalstructuur te ontdekken zonder de fysieke gesteldheid van het materiaal te veranderen. De meest voorkomende non-destructieve testen zijn:

 • Ultrasoon onderzoek
 • MPE onderzoek (Magnetic Particle Examination)
 • Huey test
 • Eddy Current test
 • Visuele inspecties

Deze keuringen en materiaaltesten worden altijd uitgevoerd door een inspecteur van een officieel geregistreerde en bevoegde keuringsafdeling, evt. van de klant of leverancier, of door een onafhankelijk (via MEKA Steel geselecteerd) keuringsbureau.

Z-qualities/Z-testing

Lamellar tearing
As a rule, welding produces considerable stresses in the base material which can result in the formation of cracks. These cracks, which most often occur parallel to the surface of the plate are called “lamellar tearing” and bring about a deterioration of the steel in the through thickness direction.

In welded steel constructions, where the load is carried in the through thickness direction of the plate, lamellar tearing may lead to tear fracturing. In the context of structural components, a tear fracture may have grave consequences!

Z-qualities
Normal quality steel plates are usually supplied with guarantees of mechanical properties either in the rolling direction of the plate or in the width of the plate (x- and y-directions respectively). The properties in the through thickness direction (z-direction) are not specified. Using a special production process which includes reduction of the sulphur content in the steel, it is however possible to supply plates (so-called Z-qualities) with specified properties in the through thickness direction. Z-qualities minimize the risk of lamellar tearing. Ordering Z-qualities is recommended in all places where welding is combined with stresses in the through thickness direction of the plate. All standard plate grades can be supplied as Z-qualities.

Z-testing
Before Z-quality plates are delivered, special Z-samples are taken on which the reduction of area in the fracture during tensile testing is recorded. A high value of the reduction of area is a sign of good Z-characteristics.

Norms and rules
Z-testing can be carried out in accordance with norms and rules from:

 • EN 10164: Z15, Z25, Z35.

 • SEL-096: Z15, Z25, Z35.

 • or by agreement: Z15: Z% avg = 15%, Z% min = 10%

 • or by agreement: Z25: Z% avg = 25%, Z% min = 15%

 • or by agreement: Z35: Z% avg = 35%, Z% min = 25%

Classification societies are Det Norske Veritas, Lloyd's Register, Germanisher Lloyd, Bureau Veritas, American Bureau of Shipping.

US proof

Ultrasoon onderzoek is een manier van materiaalcontrole waarbij ultrageluid wordt toegepast. Het wordt gebruikt om schade op te sporen die vaak aan het oppervlak van het materiaal niet zichtbaar is: scheurtjes, ed. die ontstaan door vermoeiing, een constante belasting of een slag. Ultrasoon onderzoek maakt gebruikt van de fysische grootheid akoestische impedantie, met voortplantingssnelheid geluid, en de dichtheid. Scheidingsvlakken tussen twee gebieden met verschillende impedantie kaatsen de geluidsgolven gedeeltelijk terug. Aangezien de akoestische impedantie van lucht vrijwel nul is, zal zeer veel geluid dat op een grensvlak materiaal-lucht komt, teruggekaatst worden. Daarnaast wordt ultrasoon onderzoek ook veel gebruikt voor het opsporen van insluitsels in materiaal, dus niet per se lucht, maar het kunnen bijvoorbeeld ook slakken zijn die tijdens het lassen of gieten zijn ingesloten. Ook wordt het gebruikt voordat er een erg bewerkelijk stuk wordt gemaakt uit een nieuw gegegoten blok, voor hoogwaardige industriele toepassingen, waaronder motoren, draagdelen ed.

DoP CE verklaring

Sinds 1 juli 2013 wordt de CE-markering van bouwproducten geregeld in de Europese Bouwproductenverordening, de CPR, (REGULATION (EU) No 305/2011). Deze CPR verplicht leveranciers van bouwproducten, die onder de CE markeringsplicht vallen, tot het opstellen van een prestatieverklaring (DoP) en deze producten te voorzien van de CE-markering wanneer deze worden verhandeld. Door middel van de DoP en CE-markering wordt door de fabrikant bevestigd dat de geleverde producten voldoen aan de van toepassing zijnde productnorm. Als uitwerking van de CPR is het sinfs 1 juli 2014 ook verplicht om elk constructie-onderdeel dat valt binnen de scope van EN 1090-1 een DoP op te stellen. Hiermee wordt volgens de EN 1090-1 verklaard welke prestaties m.b.t. de essentiële kenmerken de constructie-onderdelen bezitten.MEKA Steel wordt als staalleverancier gevraagd om productcertificaten volgens EN 10204/2.2 of 10204/3.1 (3.2) attesten bij onze producten te leveren. Echter, ook zonder deze certificaten dienen alle producten toebehorend aan bouwconstructiestaal normeringen (waaronder o.a. EN 10025 / EN 10210 / EN 10219 / etc.) te voldoen aan CPR 305/2011 incluis CE markering. MEKA Steel garandeert dan ook bij leveringen vanaf haar Europese staalfabrieken, deze regulering te respecteren. Elke fabrikant heeft derhalve een DoP verklaring over deze producten aan MEKA Steel overlegd. Het spreekt voor zich dat, op verzoek zowel de DoP en/of een attest volgens EN 10204 incl. CE geleverd kan worden.