Verbeterde kwaliteit / Afvalreductie

Resultaat MEKA way: € 23.890 besparing op € 240.000 budget

Casebeschrijving
Branche: Staalbouw infrastructuur
Eindproduct: Stalen bouwelementen voor tolbrug constructie
Type toelevering: Staalplaten op-maat S355J2+N af-fabriek
Volume / inkoopbudget: projectwaarde € 240.000 (ca. 390 ton)


-6% afvalreductie
-10% inkoopkosten
>99% leverbetrouwbaarheid


Marktsituatie

De trend in de bouwindustrie naar lichtere, doch sterke(re) constructies zet zich al jaren door. Staalbouwers van grote weg-, en waterbouw of infrastructurele projecten worden gedwongen hievoor flexibele oplossingen te zoeken. Hun uitdagingen liggen op het gebied van:

  • grotere bouwelementen leiden tot grootschalige logistiek en handling
  • combineren van opeenvolgende metaalbewerkingen; snijden, buigen, lassen, verzinken, assembleren
  • duurzame en milieuvriendelijke eindproducten

Om tegemoet te kunnen komen aan deze vraag stijgen de eisen ten aanzien van staaltoelevering. Bouwstaal moet reeds af-fabriek in de grootst mogelijk afmetingen worden aangeleverd. Staal moet enerzijds beschikken over vervormingseigenschappen, goed lasbaar en verzinkbaar. Daarnaast dienen grondstoffen, eindproducten en processen volledig gecertificeerd te zijn, volgens de strengste CE/NEN-EN normeringen voor staalbouw http://www.meka-steel.nl/nl/producten/keuring-en-testen. In een decennium waarin kosten onder druk staan, de bouwsector consolideert en meer flexibiliteit wordt geeist, is een efficiente samenwerking binnen de keten noodzakelijk.


Vraag

Zowel staalconstructeur heeft MEKA gevraagd de toelevering van basisstaalplaten te herzien. Met als hoofddoel een aangepaste materiaalspecificatie te formuleren in relatie tot gestelde producteisen. Daarnaast moest budgetneutraal toelevering van staalplaten op-maat gegarandeerd kunnen worden, met de flexibiliteit van make-to-order binnen 1 week. Een opsomming van uitgangspunten:

  • Voorkomen van restmaterialen en onnodig risico op afval/uitval
  • Staalkwaliteit met hoogwaardige (normbeperkende) eigenschappen
  • Toelevering afgestemd op productieschema/planning eindafnemer

Oplossing

Door analyse van het aantal maakdelen, de gemiddelde ordergroottes, doorlooptijden en materiaalspecificaties heeft MEKA de toelevering gewijzigd van standaardplaten naar staalplaten op maat, op afroep, af-fabriek http://www.meka-steel.nl/nl/producten/plaat-op-maat. Op initiatief van MEKA heeft er afstemming plaatsgevonden tussen de eindafnemer, de plaatbewerker en de staalfabriek, met als resultaat:

  • S355J2+N materiaalspecificatie met aangepast CEQ/CEV% en Si% voor betere lasbaarheid/verzinkbaarheid, zie ook http://www.meka-steel.nl/nl/producten/mk-s355-cevt
  • Flexibel volume door samenwerking met staalfabriek en hieraangerelateerd staal service center
  • Minimalisering afval/uitval dankzij inkoop coils (bandplaat op-maat) i.p.v. quartoplaten met vooraf gefixeerde afmetingen
  • Afroep en toelevering just-in-time door indeling coils + plaatproductie + logistiek binnen 1 week na goedkeuring tekening eindafnemer (!)

Resultaat

1.  6% afvalreductie door toelevering staalplaat-op-maat 
2.  10% besparing op inkoopbudget dankzij verlaging afval en inkoopprijs staalfabriek
3.  99% leverbetrouwbaarheid gecombineerd met korte doorlooptijd en levertijd

Vragen over de mogelijkheden voor toelevering van uw project?
Of voor andere vragen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

vorige
volgende