Staalplaten op-maat / Staal op-afroep

Resultaat MEKA way: € 50.800 besparing per jaar

Casebeschrijving
Branche:  Plaatwerkindustrie
Eindproduct:  Maakdelen van transportmiddelen voor de agrarische sector
Type toelevering:  Staalplaten op-maat S235JR af-fabriek
Volume / inkoopbudget:  € 150.000 (ca. 250 ton) per kwartaal

-7% afval/uitval
-5% rentekosten
-0,25 Fte/uren


 

Marktsituatie
In verband met een sterk wisselde seizoensvraag vanuit de agrarische sector naar meerdere type maakdelen, stegen de kosten meer daneven voor de toeleverancier. Vanwege de inzet van standaard handelsformaten was er relatief veel afval, structureel teveel voorraad (van het verkeerde voormateriaal en eindproduct) en derhalve een hoog kapitaalbeslag. Dit is tegenstrijdig aan de behoefte van de agrarische sector, welke juist met een scherpe kostprijs en flexibilisering door klantspecifieke producten zich wil onderscheiden in de internationale markt. De plaatwerkindustrie komt steeds meer onder druk te staan om sneller, just-in-time, en tegen lagere kosten te produceren.


Vraag
Zowel de eindafnemer (klant van klant), als ook de toeleverancier van maakdelen (plaatbewerker) hebben MEKA gevraagd de toelevering van basisstaalplaten te herzien. Met als hoofddoel een substantiele reductie (doel: -10%) op de inkoopkosten, zonder verlies van kwaliteit en zonder risico van extra voorraad- of financieringskosten.


Oplossing
Door analyse van het aantal maakdelen, de gemiddelde ordergroottes, doorlooptijden en materiaalspecificaties heeft MEKA de toelevering van standaardplaten vanaf voorraadhoudende staalgroothandel gewijzigd in toelevering van staalplaten op maat op afroep, af-fabriek http://www.meka-steel.nl/nl/producten/plaat-op-maat. Op initiatief van MEKA STEEL heeft er afstemming plaatsgevonden tussen de eindafnemer, de plaatbewerker en de staalfabriek. Hieruit kon een realistisch behoeftepatroon worden vastgesteld, waardoor de de plaatbewerker op afroep, binnen vastgestelde termijnen, kan beschikken over staalplaten op maat, rechtsreeks af-fabriek, zonder toename van tussenvoorraden of verdere afnameverplichtingen. De plaatbewerker kan hierdoor vraaggestuurd produceren. De materiaalkwaliteit is nauwkeurig afgestemd op de metaalprocessen en vastgelegd in een genormeerd specificatieblad. Door een gegarandeerde constante materiaalkwaliteit wordt uitval en tijdverlies tijdens plaatbewerking geminimaliseerd. Door de keuze voor een specifiek type oppervlaktekwaliteit MK Protec, zie http://www.meka-steel.nl/files/products/64/MK%20Protec.pdf kunnen de bewerkte producten zonder ontvetten voor verder lakbehandeling worden voorbereid


Resultaat

1.  7% materiaalreductie; € 10.500,-- inkoopbesparing per kwartaal
2.  Verlaging voorraadkosten door lagere financiering-/kapitaalkosten
3.  0.25 Fte reductie wegens eliminatie processtap (0.4 dagdeel)

Vragen over de mogelijkheden voor uw toelevering op afroep?
Of voor andere vragen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

volgende