Inkoopburo staal+metaal

Resultaat MEKA way: lager inkoopkosten (0.5 Fte / € 17.500)

Casebeschrijving
Branche: industriele apparatenbouw
Eindproduct: industriele textielverwerkingsmachines
Type toelevering: J.I.T. samengestelde kits metaal en stalen halffabricaten per project/periode
Volume/Inkoopbudget: € 43.800 inkoopwaarde per jaar / excl. 0.5 Fte (uren)

J.I.T delivery
-2% op inkoopwaarde (cp)
Besparing 0.5 Fte (€ 17.500,--)


Marktsituatie
Het aandeel staal en metaal halffabrikaten (platen, buizen, stafstal etc.) neemt in volume af binnen de sector machine- en apparatenbouw. Door uitbesteding van plaatwerk en metaalbewerking aan derden, maar ook door de trend naar lichtere constructies, leidt ertoe dat het inkooppakket van basis staal- en metaalproducten afneemt. Deze halffabricaten zijn voor de gemiddelde machine- en apparatenbouwer commodities e/o non-strategic products geworden. Ondanks de afname in volume, stijgt vaak toch de complexiteit wegens de diversiteit aan producten en gewenste toelevering. Snelheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en advies zijn zaken die van elementair belang blijven. Toch is het voor ieder bedrijf een uitdaging om een goede balans te vinden tussen kennis in huis of outsourcen van (non-strategic) inkoop.


Vraag
In opdracht van een klant heeft MEKA Steel een beoordeling gemaakt van het inkooppakket "Staal en Metaal" (halffabricaten). Zowel het inkoopbudget, de inkoopkosten, de bestaande leveranciers en de organisatiekosten werden bestudeerd. Hieruit werd geconcludeerd dat de inkoopwaarde van ca. € 43.800,-- een relatief klein deel uitmaakte van het totaal inkooppakket (< 8%). Echter, het tijdsbeslag voor Inkoop onevenredig beslag legde op het aantal beschikbare uren (> 15%). Dit met de achtergrond van een groeiend leveranciersbestand, een toenemende complexiteit in toeleveringseisen en afname in kennsi van staal en metaal (producten en inkoopmarkt). MEKA werd gevraagd een alternatief inkoopplan hiervoor te presenteren.


Oplossing
MK non-stop-supply™ http://www.meka-steel.nl/nl/producten/mk-non-stop-supplyt 


Resultaat

1.  Centralisatie van inkoop staal en metaal (1 leverancier vs. 13 leveranciers)
2.  Beheersing van het inkoopbudget (-2% cp), kwaliteits- en toeleveringsvoorwaarden
3.  Afname organisatiekosten met min. 0.5 Fte / -€ 17.500,-- op jaarbasis

Vraag ook vrijblijvend een quick scan van uw inkooppakket in staal en metaal!

Voor vragen en opmerkingen, neem direct contact op.